Styrelsen årsplanering blanketter

Januari

Styrelse Länkar
Styrelsemöte
Kontakt med valberedningen
Kontrollera förberedelse inför årsmötet
Rapportera Verksamhetsstatistik centralt Statistik
Årsmöteshandlingar ute senast sju dagar innan möte, SBK LÄNK
HUS LÄNK
Möte med planering inför vårens kurser
Hallen LÄNK
Sammanställning av utnyttjande höst
Sammanställning allmän träning

Februari

Styrelse Länkar
Styrelsemöte och Årsmöte
Efter årsmöte uppdatera hemsida och Membersite
Skicka in till förbundet om eventuell ökning av medlemsavgiften
Uppdatera mailadresser på styrelsemedlemmar och sektor ansvariga i One
LÄNK
Skicka in ansökningar till kommun Ansökan 2019
Ansökan 2020
Ansökan 2021
HUS LÄNK
Kallelse Klubbkväll tillsammans med PR
Tävling LÄNK
Kallelse till möte i mars

Mars

Styrelse Länkar
Styrelsemöte
Kvartalsbrev till alla medlemmar med kallelse till klubbmöte  A
Tävling LÄNK
Möte tävlings sektor alla domare, tävlingsledare, tävlings sekreterare

April

Styrelse Länkar
Styrelsemöte och klubbmöte
Stugfogde LÄNK
Kallelse till städdag i maj ute
HUS LÄNK
Klubbkväll
Kallelse till instruktörsmöte

Maj

Styrelse Länkar
Styrelsemöte
Stugfogde LÄNK
Städdag ute
HUS LÄNK
Instruktörsmöte

Juni

Styrelse Länkar
Styrelsemöte
Kvartalsbrev till alla medlemmar
Stugfogde LÄNK
Kallelse till storrengöring hall augusti

Juli

Augusti

Styrelse Länkar
Styrelsemöte
HUS LÄNK
Kallelse till instruktörsmöte
Stugfogde LÄNK
Storrengöring Hall

September

Styrelse Länkar
Styrelsemöte
Planering Julbordsinbjudan/Årsfest
 Kvartalsbrev till alla medlemmar med kallelse till klubbmöte
HUS LÄNK
Instruktörsmöte
Kallelse Klubbkväll tillsammans med PR

Hemsida

Hemsidan skall uppdateras inför hösten med öppna träningar för säsongen, de olika terminskorten uppdateras så att rätt text finns på dessa.
Även uppdatera om träning för daglediga.
Kalendern uppdateras med dessa tider.
Länk till hemsidans anvisningar TRYCK HÄR

Oktober

Styrelse Länkar
Kontroll av sponsor skyltar inför fakturering
Styrelsemöte och klubbmöte
HUS LÄNK
Klubbkväll

November

Styrelse Länkar
Styrelsemöte med kontakt med valberedningen
Stugfogde LÄNK
 skicka ut kallelse till Storstädning stuga mellan jul och nyår

December

Styrelse Länkar
Styrelsemöte
Skicka ut kallelse till Årsmöte
Kvartalsbrev till alla medlemmar med kallelse till årsmöte
HUS LÄNK
Kallelse till instruktörsmöte
Styrelsen och dess årsplanering

Arbetsbeskrivningar för funktionär SBK

Allmänna anvisningar styrelse LÄNK
Beskrivning Ordförande Ordf.
Beskrivning Sekreterare Sekr.
Beskrivning Kassör Kassör
Beskrivning Medlemsansvarig Med. Ansv
Beskrivning Valberedning Valbered

Blanketter

Brevmall Word                                                                 TRYCK HÄR
Brevmall 2 Word TRYCK HÄR

Senast uppdaterad av Hunden