Lösa hundar i skog och mark

posted in: Information 0
Lösa hundar i skog och mark

Nu startar restriktioner för Lösa hundar i skog och mark. Det är viktigt att vi som är hundägare följer detta för att värna om vilt som har ungar under den här tiden.
1 mars – 20 augusti

Under tiden 1 mars till 20 augusti ska hundar inte springa lösa där det kan finnas vilt. Under resten av året ska hundar vara under uppsikt och inte kunna driva eller förfölja vilt.

Detta framgår av paragraf 16 i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Vår tolkning är att det inte nödvändigtvis betyder att hunden alltid måste vara kopplad. I praktiken är det dock få hundägare som kan uppnå lagens hårda krav utan att hunden hålls i koppel. Regeringen kan meddela föreskrifter och om det finns skäl att skydda vilt får sådana föreskrifter innebära att koppeltvång gäller.

Kommunernas egna föreskrifter
Förutom dessa regler har varje kommun egna föreskrifter om Lösa hundar i skog och mark . Ta kontakt med din kommun för att ta del av de regler som gäller lokalt. Hundförbud gäller till exempel ofta för lekplatser, på kyrkogårdar och allmänna badplatser.
Framför allt ha alltid hunden under uppsikt
Även utanför hundförbudstiden är det viktigt att tänka på att alltid ha hunden under uppsikt. Känner du inte dig helt säker på inkallningen av din hund, ta det säkra före det osäkra och behåll din hund kopplad eller i lina.
Dispens för Svenska Brukshundklubben
Genom en dispens från Länsstyrelsen har Svenska Brukshundklubben tillstånd att få genomföra tränings-, prov- och tävlingsverksamhet med lösgående hundar från 1 mars till 20 augusti. Läs mer om vår dispens på sidan Dispens för träning och tävling.
Information om träningsledarbevis

 http://svenskjakt.se/hund/dressyr/dags-att-satta-koppel-pa-hunden/
Tillsynslagen – Svenska Kennelklubbens sammanfattning
Hundar i naturen – Naturvårdsverkets webbplats