Välkommen till Värnamo Brukshundklubb!

Hundträning, hundkurser och annat hundkul.

Se våra övriga kurser LÄNK.

Nyheter

Vallerstad inga lösa Hundar
|

Under jaktsäsongen 15 Augusti till 28 Februari bör ej hundar vistas lösa på Vallerstad marker.Detta efter önskemål från jaktlaget, se detta som en säkerhet, då jakt kan bedrivas under veckans alla dagar. Hoppas... Read More

Nordiska Mästerskapen i Bruks IGP
|

Nordiska Mästerskapen i Bruks IGP går på Värnamo Brukshundklubb 13-15 september 2019alla nordiska länder utan Island deltager en informationssida är upplagd LÄNK där informationen löpandekommer ut och en hel del matnyttigt är utlagt... Read More

Träningsledarbevis vad gäller
|

Dispens för träning och tävling 1 mars-20 augusti Svenska Brukshundklubben har dispens från Länsstyrelserna att genomföra ledarledd verksamhet med lös hund under hundförbudstiden 1 mars-20 augusti. Svenska Brukshundklubben har av alla 21 Länsstyrelser... Read More