Allmänna frågor om klubben
Ordförande Karin Falk                 tel. 0730515984   mail: falkarna@gmail.com

Frågor om Hundkurser
Marianne Ström                           tel. 0733869996   mail: ninnastrom07@gmail.com

Frågor om specialsök/nosework
Helen Frid                                    tel. 07314141469  mail: he_frid@hotmail.com

Frågor om Tävlingar
Bruks, Lydnad Sandra Bergman  tel. 0768149696    mail: honey86@live.se
IPO  Sandra Falk                         tel. 0760172116     mail: frudrake@gmail.com
Agility Corinne Lotz                      tel. 0768097663     mail: coki_lotz@yahoo.de
Rally Anna Segerblom                 tel. 0736948267     mail: anna.segerblom@Yahoo.se

Frågor om mentaltester (MH och MT)
Voukko Norkooli                           tel. 0707410559     mail: vuokko.norkooli@karda.se

Stuguthyrning
Ulf Steiner                                    tel. 037014409       mail: ulf.steiner@live.se