Här på sidan är Styrelsen Värnamo Brukshundklubb presenterad, med bild och kontaktuppgifter. Kontakta gärna styrelsen om ni har några frågor.

Kontaktuppgifter
Styrelsen Värnamo Brukshundklubb

Ordförande Karin Falk 0730515984Mail
Sekreterare Hannah Bjurstöm   0735317434Mail
Kassör Marie Rylander   0707292948Mail
Vice ordförand Ann-Sofie Lundgren  0702578303Mail
Ledamot Helen Frid 0734141469Mail
Ledamot Weronicha Tengmark 0703679077 Mail
Ledamot Corinne Lotz 0768097663Mail
Suppleant Andreas Nilsson 070294 77 75 Mail
Suppleant Sandra Johansson 076814 96 96 Mail
Åter till fakta om Värnamo Brukshundklubb LÄNK

Vår Huvudsponsor

Kontaktpersoner Värnamo Brukshundklubb
Kontakt till vår huvudsponsor LÄNK
Spårkurs
Fält spår

Spår ingår dessutom som specialmoment inom Svenska Brukshundklubbens bruksprov. I spår ska hunden framför allt följa en markbunden vittring av en människa.

Hundar tycker framför allt att det är intressant att följa spårvittring. Den kopplar då på sina ursprungliga instinkter som handlar om att spåra efter ett byta som kan ge den föda.

Som förare är det dessutom spännande att följa efter en spårhund. Man inser till exempel vilket fantastiskt luktsinne hunden har. Stoppar man själv på samma sätt näsan i backen känner man ingenting av spårdoften. Hunden kan tränas att följa spår som är 10-20 timmar gamla, allt beroende på väderförhållanden och rutin.

Sammanfattningsvis Läs mer om spår på Brukshundklubbens hemsida LÄNK