Vill du Träna och Tävla i Bruksgrenen Rapport?

Beskrivning

 Vill du Träna och Tävla i Bruksgrenen Rapport? Värnamo Brukshundklubb kommer vårterminen 2024 anordna en kurs i bruksgrenen Rapport. Kursen kommer att vara under 6 tillfällen. Innan kursstart bör hunden vara tränad i budföring och klara att springa ca 200 meter mellan två förare som inte är synliga för hunden.

Under Vill du Träna och Tävla i Bruksgrenen Rapport? under kursen kommer vi visa olika sätt att träna en Rapporthund. Gå igenom hur man kan göra när olika svårigheter uppstår.

En förhoppning är att kursen kan mynna ut i en träningsgrupp som kan fortsätta att träna tillsammans.

Kursfakta:

Material till kursen: tag med 2 st. förare, dubbel uppsättning koppel, leksaker och matskålar.
                                Medtag även fikakorg uppdelad på två samt något att sitta på.
Kursledare: Ingrid Svahnström
Hjälpledare: Peter Mattsson, Karin och Anders Falk
Kursdatum 27/1, 25/2, 3/3, 16/3, 1/4, 6/4. 
Kursstart 27/1
Kurstid :
10,00-13,00
Kursen går på Värnamo Brukshundklubb och man behöver ha medlemskap i Svenska Brukshundklubben
Medlemskap köps HÄR.

Pris. 1200,00


Anmälan Här

Läs våra avbokningsregler HÄR
 

Kursen adminstreras av studiefrämjandet

Läs regler och mer om rapport HÄR