Tävlingsinriktad/specialsök-röd kong

Beskrivning

Tävlingsinriktad/specialsök-röd kong kurs kommer Focus kommer att vara att skapa bra motivation i sökarbetet, lära sig läsa av sin hund då den söker i olika miljöer. Vi övar också uthållighet och stadga vid markering. Övningarna kommer att ske i olika verklighetsbaserade miljöer. SBK provform.

Ämnesområde; Specialsök

Beskrivning: I specialsök lär man hunden att leta efter och markera en viss doft tex röd kong, beroende på vad man skall använda sitt specialsök till. kursen skall vi lära oss specialsök som man kan bygga vidare på inom exempelvis tävlingsformen specialsök eller exempelvis aktivering.

Mål: Att man skall få grundläggande kunskap i ämnet specialsök. Kunskap om de olika tävlingsformen specialsök. Hur man kan aktivera sin hund. Att få grundläggande kunskap om tävlingsregler. Vi skall även utveckla relationen mellan hund och ägare genom att hundägaren tränas att läsa sin hunds beteenden.

Innehåll: Inlärning av olika dofter, sökövningar, utrustning/hantering, olika miljöer, urvalsbana, inlärning av markeringar, doftdiskriminering, Träning av inomhussök, utomhussök, fordonssök. Träning mot tävling

Teoridelar:  Tävlingsregler, hundens luktsinne. SBK som organisation samt föreningens samarbete med Studiefrämjandet.

Förkunskaper: Hunden ska kunna söka och hitta röd kong i mindre bitar!

Focus kommer att vara att skapa bra motivation i sökarbetet, lära sig läsa av sin hund då den söker i olika miljöer. Vi övar också uthållighet och stadga vid markering. Övningarna kommer att ske i olika verklighetsbaserade miljöer. SBK provform.

Kursdagar:
Kurstid:
Reservation för ändringar samt sjukdomar.
Instruktör:
Frågor: he_frid@hotmail.com

Pris:

Medlemsavgift tillkommer om Ni inte redan är medlem i Värnamo Brukshundsklubb.
för medlemsavgift tryck här

Intresseanmälan

Kursen adminstreras av Studiefrämjandet

Läs våra regler för avbokning av kurs HÄR