Tider från Rapportsträckan här finns redovisade tider från de olika sträckorna/ Times from the report distance here are reported times from the different routes PRESS TRYCK

regelrevidering för bruksprov