3.10 Distance Control./Fjärrdirigering.

          First/först stand/stå

 

3.4 Stand, sit and down under march./Stå, sitt och ligg under marsch.

        Pos. Stand, down and sit/ stå, ligg och sitt 

 

3.8 Send around a cone, positions, retrieving and jumping a hurdle.
Sändande runt en kon, positioner, apportering och hopp över hinder.

        Pos. down/ligg

 

 

 

3.3 Heelwork./Fritt följ.

1. Turn about fast pace forward       16. Slow pace
2. Turn left                                        17. Turn right
3. Turn about                                    18. Normal pace
4. Stop                                              19. Fast pace
5. Turn left slow pace forward           20. Turn right
6. Turn about stop                             21. Stop
7. 2 steps to the left                           22. 2 steps forward
8. Slow pace forward                         23. Turn about forward march
9. Turn left                                         24. Turn left
10. Normal pace                                25. Turn right
11. Turn left                                       26. Stop
12. Stop                                             27. Backward march
13. 2 steps to the right                       28. Turn left
14. 2 steps backward                         29. Stop
15. Turn about forward march           30. On the mark turn left
31. On the mark turn righ