Fredag 4 maj 

Lydnadstävling Startklass och Klass1
Kamratfest

Lördag 5 maj

Ekl
Spår Sök och Rapport gör sitt skogsarbete inkl. Uppletande
Lkl och Hkl
Spår Sök Rapport gör färdig sitt arbete under lördagen
Prisutdelning Lkl och Hkl
IPO startar upp sitt arbete
Bankett på kvällen

Söndag 6 Maj

Lydnadstävling Klass 3
Ekl
Spår, Sök och Rapport gör sin Lydnad
IPO avslutar sitt arbete
Pris utdelning till alla vinnare