Regelrevidering Rallylydnad
Ja man skall väl förstå

Här finns information om Regelrevidering Rallylydnad som ska börja gälla 2022.
Utskottsgrupp (UG) Rallylydnad, i Utskottet för prov och tävling, får härmed presentera sitt första förslag till nya regler att gälla från år 2022.
Förslaget skickas till samtliga klubbar inom SKK-organisationen.
UG Rallylydnad har studerat de synpunkter som inkommit från privatpersoner, klubbar och distrikt via formulär under hösten 2018. För intresserade finns alla inkomna synpunkter i sin helhet i menyn här till höger.

Så här läser du förslaget

I Regelrevidering Rallylydnad är ändringar/nya moment/nya betyg markerat med gult.
Överstrukna texter innebär att texten helt tas bort.

Svara på remissen

Lokalklubbar inom Svenska Brukshundklubben lämnar sitt svar på remissen genom sitt distrikt. Vi rekommenderar därför distrikten att arrangera regelrevideringsmöten där man samlar sina lokala klubbar. Svaren ska återspegla vad distriktet/rasklubben anser, och inte vara en uppräkning av vad de lokala organisationerna tyckt. Om en lokal organisation inte kan ställa sig bakom svaret från distrikt/rasklubb, och anser frågan vara av stor vikt, kan den begära att få en reservation bilagd svaret.

Svar önskas senast den 1 september 2019.

Särskilda regler för rallylydnadLänk
Förslag på nya moment i rallylydnad 2022 Länk
Inkommna förslagLänk

Till Remiss regelverk Lydnad LÄNK
Till Regelrevidering för bruksprov LÄNK