Hundkurs och träning startklass

Beskrivning

Denna Hundkurs och träning startklass är för dig som vill förbättra sig i startklass.
Innehåll: genomgång av de olika lydnadsmomenten som ingår i startklass
samt träning på de olika momenten och även hur domaren dömer.
För att få ut maximalt av kursen bör hunden kunna sitta vid sidan. kunna sitta kvar,
gå en enklare fot och helst bära apportbocken.

Kursfakta:

Kursledare:
Kurslängd:
Kursdatum.
max:
Kursen hålls inomhus i Värnamo Hundarena.
För att gå kursen behövs medlemskap i Svenska Brukshundklubben. Medlemskap köpes här

Pris:
Förfrågningar:

Läs våra regler för avbokning av kurs

Intresseanmälan

 

Kursen adminstreras av studiefrämjandet

Tips in för hundkursen:

Lite beskrivning av de moment som ingår i Hundkurs och träning startklass.

Moment 1 Följsamhet (Koeff 4):

Kommandon: ”Fot” Utförande: Hunden ska villigt följa föraren vid dennes vänstra sida med huvudet eller bogen i jämnhöjd med förarens ben.

Moment 2 Inkallande (Koeff 3):

Kommandon: ”Stanna kvar” – (hundens namn) + ”hit” Utförande: Man lämnar hunden i sittande ställning samt går föraren på tävlingsledarens tillsägelse går ca 15 m rakt fram och gör helt om halt. Innan föraren lämnar hunden får man ge ett ”stanna kvar” kommando. Slutligen på tävlingsledarens uppmaning kallar man in hunden .

Moment 3 Sitt under marsch (Koeff 3):

Kommandon: ”Fot” – sitt – ”fot” Utförande: Samt På tävlingsledarens tillsägelse lämnar föraren och den okopplade hunden startpositionen i vanlig marsch. Efter ca 10 meter stannar ekipaget på tävlingsledarens tillsägelse och föraren kommenderar hunden till sittande och hunden ska omedelbart sätta sig.
Föraren går därefter ett varv runt hunden. Avståndet ska vara inom 50 cm från hunden. Föraren fortsätter  med hunden i fotposition utan att stanna till vid den sittande hundens sida och ekipaget går tillsammans utan uppehåll framåt och efter ca 10 m beordrar man ekipaget att göra halt.

Moment 4 Apportering (Koeff 3):

Kommandon: ”Stanna kvar” – ”apport” –”loss” Utförande: Apportbock av trä ska man ha och föraren äger rätt att välja storlek.

Moment 5 Fjärrdirigering (Koeff 2):

Kommandon: ”Stanna kvar” – ”ligg” och/eller handtecken – ”sitt” Utförande: Man lämnar hunden sittande. Innan föraren lämnar hunden får man ge ett ”stanna kvar” kommando. På tävlingsledarens order beger sig föraren ca 5 meter från hunden och gör helt om. Efter cirka 3 sekunder på order från tävlingsledaren ska föraren sedan med hjälp av röst och/eller handtecken kommendera hunden till liggande. Föraren återgår och till sist sätter upp hunden på tävlingsledarens order.

Moment 6 Hopp över hinder (Koeff 2):

Kommandon: ”Stanna kvar” – ”hopp” Utförande: Hunden ska lämnas sittande på valfritt avstånd till hindret och föraren beordras ställa upp på valfritt avstånd på motsatta sidan i riktning mot hindret. Innan föraren lämnar hunden får man ge ett ”stanna kvar” kommando. På förarens kommando ska hunden hoppa fritt över hindret och till slut inta utgångsställning vid föraren.

Moment 7 Helhetsintryck (Koeff 3):

Länk till fullständiga regler Tryck här