Nordiska Mästerskapen Prel.Program här ser ni ett ungefärligt program för Nom

Fredag 13 september
Veterinär besiktning och registrering nationsvis
Domare möte
information domare och lagledare
Träning skydd
Träning lydnad
Testhund lydnad
Parad
Invigning
Lottning Scandic Hotell Värnamo
Buffé för tävlingsdeltagare på Scandic hotell Värnamo

Lördag 14 september
Tävling
Träning IPO
Bankett på Scandic hotell Värnamo

Söndag 15 september
Tävling
ca 16,30 prisutdelning

Vid mästerskapet kan det komma att tas kort och filmas som sedan publiceras på Internet

Preliminary Program

Friday september 13
Veterinary inspection and registration national vis
Judges meeting
information-judge and coach
Training protection
Training obedience
Testhund obedience
Parade
Inauguration
Balloting Scandic Hotell Värnamo
Buffet for participants at Scandic hotell Värnamo

Saturday september 14
Contest
Training IPO
Banquet at Scandic hotell Värnamo

Sunday, september 15
Contest
about 16.30 awards ceremony

At the Championship, it can be short and be filmed that is then published on the Internet

Huvud sponsor för Värnamo Brukshundklubb

Nordiska Mästerskapen Prel.Program
Kontakt med vår sponsor LÄNK


Åter till Nordiska Mästerskapen Prel.Program huvudsida LÄNK