Nordiska Mästerskapen i bruks Boende
Reception på Scandic i Värnamo

Nordiska Mästerskapen i bruks Boende bo här med spännande design mitt i Värnamo med många inredningsdetaljer kvar från 50-talet. Fri parkering och 15minuters bilåkande till Värnamo Brukshundklubb. Banketten kommer att vara på hotellet Se under festligheter där kan du anmäla till banketten på lördagen och buffé på fredagen.

Nordiska Mästerskapen i bruks Boende vi har preliminärt bokat rum till de olika landslagen som respektive lag bokar direkt med hotellet
senast 15 juni 2019 definitiv namnlista till hotellet senast 1 september.
Boka Rummen via mail eller telefon och skriv koden Brukshundsklubben2019 .
Rummen går ej att boka via Scandics hemsida för att få dessa förmåner och priser.
extra tidig frukostbuffé vid tävlingsdagarna, rejäl frukostbuffé med allt från gröt till ägg och bacon.

Gällande Hundar

Fritt ta med hunden på rummet ( vi behöver dock veta antal hundar per rum)
Under hela vistelsen har frigång till kaffe/te, frukt,
Soppa och bröd finns att tillgå fritt mellan 11.00-17.00 under vistelsen.
Avbokning på kort varsel vid arrangemanget av hotellrum om tävlande åker hem tidigare än planerat, utan kostnad.
Hundarna får inte vistas i säng eller soffa utan att ägaren placerat skydd, skulle detta ske kan debitering ske för extra möbelskötsel.
Om det blir skador på möbler av hund står ägaren för kostanden av reparationerna.

Bokning Mail: varnamo@scandichotels.com 
Telefon:+46370656600
Pris per enkelrum 1490,00 samt dubbelrum 1590,00

English Below

Stay with exciting design right in Värnamo and many interior details left over from the 50 ‘s. Free parking and vehicle occupant 15minutes to Värnamo Working Dog Club. The banquet will be held at the hotel Read during fiestas where you can report to the banquet on Saturday and buffet on Friday.

We have provisionally booked rooms to the various national teams as the respective law book directly with the hotel
last June 15, 2019 definitive name list to the hotel no later than september 1.
Rooms must be booked via email or telephone and code Brukshundsklubben2019 must be entered.
The rooms can not be booked through Scandic’s website to get these benefits and rates.
extra early breakfast buffet at competition days, hearty breakfast buffet with everything from oatmeal to the eggs and bacon.
Free take my dog in the room (we do, however, need to know the number of dogs per room)
During the entire stay has clearance to coffee/tea, fruit,
Soup and bread are available between 11.00-17.00 during the stay.
Cancellation at short notice at the arrangement of the hotel room where contestants go home earlier than planned, at no cost.
Dogs are not allowed in the bed or sofa without the owner placed the protection, this would be able to charge for extra furniture care.
If there is damage to the furniture of the dog is the owner for the cost of the repairs.

Booking Email: varnamo@scandichotels.com
Phone: + 46370656600
Price per single room and double room 1490.00 1590.00

Vi Sponsrar NoM

Nordiska Mästerskapen i bruks Boende
En av Sponsorerna till NoM KONTAKT


Åter till huvudsidan LÄNK