Ca 50st tävlande från de nordiska länderna förutom Island.
Bilagan i Finnveden Nu utgår i hela GGVV området till alla hushåll (ca 40000 exemplar)
Bilagan ska användas som katalog samt läggas ut på lämpliga ställen i Värnamo
Alla annonser kommer att faktureras från Finnveden Nu.
I samband med beställning skicka med faktureringsadress.
Värnamo Brukshundklubb årets förening 2018 tackar på förhand för Er hjälp med att        
marknadsföra vårt arrangemang.

Länk för Sponsorer TRYCK HÄR