Vill man sponsra detta arrangemang
med priser eller sälja tillbehör vid
Värnamo Hundarena
kontakta Anders Falk tel.0738296318 eller mail falkarna@gmail.com