Here is some information about the item order and judges
Här finns lite information om momentordning och domare
Links Results   Resultat team   Startlist,    Pos. and heelwork
Länkar Resultat, Resultat lag Startlista  Pos. och fritt följ

 

Exercise/Moment ordning

 Saturday / Lördag

3.6   Send away with directions, down and recall.
Sändande med dirigering, platsläggande och inkallande.
3.10 Distance Control.
Fjärrdirigering.                                                                                             
3.5   Recall with stand and down.
Inkallande med ställande och läggande.
3.4   Stand, sit anddown under march.
Stå, sitt och ligg under marsch.
3.9   Scent discrimination and retrieve.
Vittringsprov och apportering.

 

 Sunday / Söndag

3.1 Sitting in agroup for 2 minutes.
Sittande i grupp i 2 minuter, förare utom synhåll.
3.2 Lying down for 1 minute and recall.
Platsliggning i 1 minut och inkallande.
3.7 Directed  retrieve.
Apportering med dirigering.
3.3 Heelwork.
Fritt följ.
3.8 Send around a cone, positions, retrieving and jumping a hurdle.
Sändande runt en kon, positioner, apportering och hopp över hinder.

Judges/Domare

Kjell Edström, Sverige. Överdomare
Mads Grönbaek-Möller, Danmark.
Anne Nokelainen, Finland.
Björn Ivar Svendsen, Norge