Here is the link to the start list for Saturday and Sunday press here
Här är länk till startlista för lördag och söndag Tryck Här