Program                 English below

Torsdag 29 November

13,30 Kansli öppet på Värnamo Brukshundklubb
Träning i hallen
14,00 Danmark
15,00 Sverige
16,00 Norge
17,00 Finland

Fredag  30 November

Innan inträning anmälan på kansli Värnamo Brukshundklubb
11,30 Kansli öppnar
Inträning i Värnamo Hundarena
12,00 Sverige
13,00 Danmark
13,00 Domarmöte med lunch
14,00 Norge
14,00 Veterinär finns
15,00 Finland
16,30 Provhund
17,00 Invigning av NM
17,45 Lagledarmöte med lottning
19,00 Kamratafton Värnamo brukshundklubb klubbstuga

Lördag 1 december

09,00 Tävling startar
Tävling Moment A FM
13,00 Lunch
13,30 Tävling startar
Tävling Moment A EM
18,30 Bankett på hotell Tre Liljor

Söndag 2 december

07,30 Tävling startar
Tävling Moment B
12,30 Lunch
13,00 Prisutdelning

 

Program
Thursday 29 November

13,30 Secretariat open at Värnamo Working Dog Club
Official training at Värnamo Hundarena
14,00 Denmark
15,00 Sweden
16,00 Norway
17,00 Finland

Friday 30 November

Before training papers too secretariat
11,30 Secretariat open at Värnamo Working Dog Club
Official training in Värnamo Hundarena
12,00 Sweden
13,00 Denmark
13,00 Jugde meeting including lunch
14,00 Norway
15,00 Finland
16,30 White dog
17,00 Opening ceremonies
17,45 Drawing of the lots
19,00 Fellow party at Värnamo Working Dog Club

Saturday 1 December

09,00 Morning competition exercises A
13,00 Lunch
13,30 Afternoon competition exercises A
18,30 Banquet at Hotel Tre Liljor

Sunday 2 December

07,30 Morning Competition exercises B
12,30 Lunch
13,00 Price awards and closing ceremonies

 

14