Vi är anslutna till Svenska Brukshundklubben och vår verksamhet är inriktad på att anordna kurser i grundläggande hundutbildning, prov och tävlingar i bruks, lydnad och agility samt ge lämpliga hundar utbildning för bevaknings- och räddningstjänst.

Kontakt

Värnamo Brukshundsklubb

Sörsjö 2

331 93 Värnamo

Email: Falkarna@gmail.com

Bankgiro: 831-7943

Organisationsnummer: 8280010193

 

riesen-springer

 

Historia

Dan Pettersson från Hillerstorp var en av dem som varit med från klubbens start. Han började sin SBK-karriär med att åka till Jönköpings Brukshundklubb med sin schäfertik för att gå en nybörjarkurs.

Så kom också Lennart Svenonius med i bilden. Han startade 1965 en kurs, som kan jämföras med dagens nybörjarkurser i dressyr. Den var förlagd till en grusplan på Norregårdsområdet där sedemera Värnamo Skrot byggde sin anläggning.

Efter detta första kurstillfälle var det naturligtvis flera hundägare som kom med. Bland dem vi nu känner var det förutom Lennart Svenonius, Värnamo och Dan Pettersson, Hillerstorp även Stig och Alva Karlsson, Värnamo samt Rolf och Marianne Johansson från Forsheda. Förmodligen var de ytterligare några stycken, men ovannämnda ingick i den interimstyrelse som bildades för den nya hundklubben.

Under 1966 ordnades med träningsplaner ute i Fänestad där man också höll kurser och tränade.

När interimstyrelsen bildats ansökte den om att få bli lokalavdelning till Svenska Brukshundklubben. Denna ansökan godtogs av SBK som i brev meddelade att Svenska Brukshundklubbens Värnamoavdelning var registrerad den 8 juni 1966. På den tiden hette det inte klubbar utan avdelningar.

På hösten 1966 fick man av flygvapnet hyra före detta soldattorpet Skillingsbäck ute vi Hagshults flygbas. Där verkade klubben sedan under femton år fram till 1982 då den nya stugan vid Sörsjö stod färdig, efter tre års flitigt arbete av klubbmedlemmar.

Som kuriosa kan nämnas, att vid årsmötet 1967 hade klubben 24 medlemmar.

Av Elon Hallgren