Justering – resor och funktionärer

posted in: Okategoriserade | 0

23 jun 2020.
Justering – resor och funktionärer av Centralstyrelsen. Uttalandet om klubbverksamhet under sommaren och början av hösten som kom den 10 juni gav upphov till många reaktioner.

Svenska Kennelklubben centralstyrelse, CS, uttalande den 10 juni om hur klubbverksamhet ska vara under sommaren och början av hösten 2020 gav upphov till många reaktioner. Nu har CS lyssnat in reaktionerna och utifrån en samlad bild av dessa gjort en förnyad bedömning med vissa justeringar.

Fortsatt stor oro

CS känner fortsatt en stor oro inför utvecklingen av pandemin och anser att Svenska Kennelklubben ska fortsätta ta ett stort ansvar för att minska smittspridning i samhället. Folkhälsomyndigheten har infört lättnader i vissa av sina restriktioner och CS kommer att följa utvecklingen av smittspridningen noga nu efter skolavslutningar och midsommarfirande. Var fjortonde dag kommer CS göra avstämningar och vid behov justera sina rekommendationer. 

Max 50 personer – oförändrat

Gällande tillämpningen av förbudet mot allmänna tillställningar avser CS i nuläget inte ändra på hur vi ska förhålla oss till det. En anledning är att funktionärer inte får utsättas för exponering för fler än 50 personer under samma dag. Tillämpningen ska ses som en säkerhetsmarginal för att säkerställa att man följer förbudet.

Detta gäller alltså fortsatt:

  • Ha god marginal till att uppnå maxgränsen på 50 personer då det vid viss verksamhet kan vara svårt att förutse hur många personer (hundägare, förare, familj, funktionärer, publik med flera) som kommer att närvara.
  • Tillämpningen ska vara att det totala antalet personer som bevistar arrangemanget inte får överskrida 50 personer. Det gäller oavsett om alla personer är där samtidigt eller inte.

Funktionärer i riskgrupp – justerat

Gällande att anlita funktionärer som tillhör riskgrupp justera CS uttalande till:

  • Arrangerande klubb bör inte anlita funktionär som tillhör någon riskgrupp.

Värt att notera är att Folkhälsomyndigheten fortfarande rekommenderar personer över 70 år att undvika nära fysiska kontakter.

Rekommendation för resa – justerat

Gällande rekommendation för resa justera Centralstyrelsen uttalande till:

  • Verksamheten bör ha en regional prägel. Resor till andra delar av landet bör man undvika och ska noga överväga utifrån smittspridningsperspektivet.

Osäker på vad som gäller?

Du kan alltid surfa in på www.skk.se/covid19 för att ta del av aktuella restriktioner och rekommendationer inom SKK-organisationen.

Läs om vår nya utbildning i Bruksarbetet LÄNK