Championatsmärke
Championatsmärket är utfört i broschform och kan tilldelas hund som
uppnått meriter för erhållande av championat i bruks (som bruksprovschampion eller champion i spår, sök, rapport, patrullhund bruks, IPO),
lydnad, rallylydnad, räddning (IPO-R), dragprov eller IPO-FH. Läs mer här.