New Version of FCI Guidlines with Clarifications här kommer de nya Gällande regler för NoM
Alldeles färska från tryckeriet som kommer att användas på Nordiska Mästerskapen 2019

New Version of FCI guidlines with Clarifications Here comes the new current rules for NoM
very fresh from the printing service that will be used in the Nordic Championships 2019

Här är Länk till Reglerna/Guidlines

Gällande regler för NoM
Länk till vår sponsor