Förändring av marken runt klubben

posted in: Okategoriserade 0

Lite intressant läsning Förändring av marken runt klubben med vandringsstråk runt Sörsjön och Brukshundklubben!

Förändring av marken Sörsjö
Utsikt över de nya våtmarkerna höst 2020

Bakgrund till Förändring av marken runt klubben.
Inom ramen för Värnamo kommuns skogsförvaltning finns ambitionen att öka arealen våtmark. Detta då primärt som ett led i att förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald. Samtidigt finns en ambition inom Fritidsförvaltningen att öka förutsättningen för innevånarna att ha tillgång till en lockande och tillrättalagd när natur. Detta då med målet att de som bor i en ort i Värnamo kommun
skall tillbringa förhållandevis mycket tid i densamma.

Kommunen ser då vinster i snabb mental återhämtning samt rörelse som leder till ökat välmående och hälsa.
Vi har identifierat att ett område mellan Sörsjö och Stomsjö gård som lämpligt för att skapa en stor våtmark. Området ligger samtidigt inom cykel och promenadavstånd från centralorten. Vidare finns i områdets närhet drygt 250 kolonistugor som är organiserade i tre föreningar, Sörsjö ridanläggning samt en brukshundklubb. Vi ser att den möjliga våtmarken skulle kunna bli en del i det tillrättaläggande för friluftsliv som det finns potential för i området. Därför har vi utrett förutsättningarna för
detta i samråd med nämnda föreningar.
Den våtmark som vi utreder kommer sannolikt att skapa goda
förutsättningar för ett ökat fågelliv i området. För att få det belyst har vi
haft dialog med Värnamo Fågelklubb.


LÄNK till utredning om man vill läsa mer TRYCK HÄR

Läs om våra kurser hos Studiefrämjandet TRYCK HÄR