Domare

Lydnad:                  Christer Gräsberg, Jens Gustafsson
Spår:                      Kenneth Eriksson, Johan Petersson
Räddningssök:       Peter Matthijs; Jerker Lavesson
Skydd:                    Magnus Söderberg, Pelle Karlsson
Platsundersökning: Roberto Vescovi, Ulf Backman

Tävlingsledare

Lydnad:                   Marie Rylander, Ingrid Swanström
Spår:                       Frans Herdy
Räddningssök:        Ingrid Sjöberg, Charlotte Sköld
Skydd:                     Frans Herdy, Peter Thalin
Platsundersökning:  Lennart Ax