Länk till sponsoravtal tryck här.

Information om Hallen några siffror

Byggnaden har måtten 42 x 27 meter, 1134 m2.
Den väger tom 115   ton. Med snölast 345 ton.
Den står på 24 st plintar. Plintarna väger 58 ton.
Det går åt 700 ton sand och grus.
Underlag packad stenmjöl och konstgräs.
Tak och väggar isolerade.

hallplacering1
Placering av Hall
vy-efter-huggning
Utseende efter kommunens huggning

 

 

 

 

 

 

 

Status 20161023

Kommunen har gallrat och averkat sina träd och trädsäkrat för den nya Hallen
Bygglov har beviljats 20161010
Brandskyddsdokumentation har godkänts av räddningstjänsten 20161014
Tekniskt samråd med kommunen 20161017
Startbesked 20161017
Markarbeten börjar ca 20161130
Hallen levereras V2 2017

Leverantörer:

Markarbeten av Söderqvist Gräv AB
Hall leverantör EAB  i Smålandsstenar

Status 20161113

bygget-13-november
Plats gjord för fyllnadsmassor på andra sidan av vägen. PAD och sand levererat från Kommunen

 

 

 

 

 

 

 

 

Plintarna till hallen är färdiggjutna och under v46 börjar markarbetena

Status 20161212

Första spadtaget är gjort och boden för gräsklippare kommer att flyttas
ner vid stora träningsplan

gravare3
Grävskopan anländer från Söderkvist gräv
gravare1
Första spadtaget

 

 

 

 

 

 

 

gravare2
Första spadtaget

 

 

 

 

 

 

 

 

Status 20161213

En stor del av kullen borta konstaterades att vi måste spränga en del berg

gravning-3
första delen tillplattat
gravning-4
Hjullastare som kör de utgrävna massorna till andra sidan vägen

 

 

 

 

 

 

 

 

gravning5
Lossning av grus för utläggning

 

 

 

 

 

 

 

 

Status 20161214

Lilla huset flyttat börjat gräva gropar för plintar

 

gravare-6
Lilla huset flyttat
gravare-7
Gropar till plintar grävs

 

 

 

 

 

 

 

 

Status 20161216

Gropar för plintar är fyllda med sand och sprängning av berg inlett idag färdigt måndag

Grop för plintar
Utläggning av skyddsmattor för sprängning

 

 

 

 

 

 

 

 

Status 20161219

Bortforsling av massor till andra sidan vägen fortsätter sista sprängningen på måndagen

Diskussion efter sista sprängningen
Plintarna till hallen har kommit

 

 

 

 

 

 

 

 

Status 20161921

Plintar på plats närmast stugan och andra sidan förberedd för plintar

Plintar närmast stugan på plats
Förberedelse plintar närmast skogen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status 20161222

Uppsnyggning av  kullen dränering och rengvattensavlopp ditsatt

Uppsnyggning av kullen

 

 

 

 

 

 

 

Status 20161224

Nästan klart för att ta emot hallen saknas fyra plintar dränering
och dagvatten klart.

utsikt över plintar
utsikt över plintar

 

 

 

 

 

 

 

 

Status 2017-01-03

Sista plintar på väg på plats börjat fylla upp inne i hallen

Sista plintar på väg ner

 

 

 

 

 

 

Status 2017-01-24

Resning av stommen påbörjas

 

Första stolpen på väg
första stolpen på plats
så rullar stolparna på

 

Status2017-01-25

Takbjälkar börjar att komma på plats

gavelbjälklag på plats
Första takbjälke på väg

 

 

 

 

 

 

 

första takbjälke på plats

 

 

 

 

 

 

 

 

Satus 2017-01-30

Alla takbjälkar och kantbalkar på plats
taket har börjat att läggas första 12m klart

Taket börjar att läggas på
första 12m klara

 

 

 

 

 

 

 

 

Status 2017-02-01

Nu börjar väggarna att komma på plats

Röd yttervägg
Ljus insida på hallen

 

 

 

 

 

 

 

Status 2017-02-03

Nu är väggar på plats och innertak

Bild av insida
Nu är det rött runt om

 

 

 

 

 

 

 

 

Status 2017-03-16
nu lägger vi ut stenmjölet kul med stora maskiner i hallen

Maskinerna vid utläggning av stenmjöl
God plats även för stora maskiner

 

 

 

 

 

 

 

Status 2017-05-06

Nu lägger vi ut PAD och sätter belysning snart så sår vi förr gräset

Pad och el
Inkörning av PAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status 2017-05-26

Gräset läggs ut

 

Maskin för utläggning
mattan på gång

 

 

 

 

 

 

 

mattan lägges
utlägg av fyll i mattan

 

 

 

 

 

 

 

 

Status 2017-06-29

Nu har vi tänt upp ljuset i hallen