Åskådare vid skyddets avsök och sökarbetet
5 biljetter finns till varje hund, 2 av dessa går till föraren att använda.
Det går att lägga ett Email till Lars Ljunqvist senast 10 september för
att boka någon av de 3 biljetterna/hund som är för övrig publik.
Skriv åskådarens namn samt vilken hund ni vill följa.
Vid stort antal anmälda sker lottning, lista finns på Hemsidan den 13 september.
Starttider för de olika hundarna finns i listan på hemsidan.
Lista kommer att finnas vid sökrutan och man skall vara där ca 30 min. innan start av söket.
Vägbeskrivning till sökrutorna finns på sekretariatet på klubben

Spectators at the guard’s search and search

The work 5 tickets are available to each dog, 2 of which goes to the driver to use.
You can add an Email to Lars Ljunqvist no later than September 10th for
to book any of the 3 tickets/dog that are for other audiences.
Write the Spectator’s name and which dog you want to follow.
In Case of large number of entries, the lottery is available on the website on September 13.
Start times for the different dogs can be found in the list on the home page.
List will be available at the search box and you should be there about 30 minutes before the start of the search.
Directions to the search boxes can be found at the secretariat of the club

Träningstävling i Lydnadsklasser
En av våra sponsorer LÄNK