Årets Julklapp till våra medlemmar

posted in: Okategoriserade | 0

Föreläsning med Monica Henriksson om belöningar och effektiv träning. Är Årets Julklapp till våra medlemmar som vi delar ut 17 januari kl. 18:00-ca 21:00.

Anmälan till Föreläsning med Monica Henriksson om belöningar och effektiv träning TRYCK HÄR

Belöningar

Inlärningsmässigt i dressyren jobbar vi mycket med olika typer av belöningar, godis leksaker mm. Allteftersom inlärningen fortskrider skall belöningarna fasas ut och hunden skall mer övergå till att jobba i ett socialt engagemang till föraren.
Belöningar , rätt använt och i rätt form  under  uppbyggnad skeendet i dressyren  är ovärderligt. Vilken typ av belöning vi väljer kommer att påverka slutresultatet och aktivitetsnivån på hunden.
Hur bygger vi belöningstrappor? En belöning kan leda till fler belöningar.
Belöningskriterier, belöningssignaler och förstärkningssignaler är andra viktiga bitar som vi som hundförare, bör känna till. Rätt använt  kommer det att påverka dressyren i en positiv riktning.

Efter uppbyggnationsfasen av dressyren så är det dags att öka det sociala samspelet för en hållbarare dressyr.

Fallgroparna är många och många hundförare fastnar i facket att belöna för ofta och för mycket. Hundarna blir frustrerade och kräver sin belöning eller tappar tron på uppgiften när belöningarna uteblir tex på tävling.

Under föreläsningen tittar vi på några sätt att öka den sociala kommunikationen med vår hund  som förhoppningsvis leder till ett hållbarare dressyrresultat.

Årets Julklapp till våra medlemmar

Effektiv träning

Effektiv träning– genom att tänka igenom vårt träningsupplägg och vara strukturerade så kommer vi att få bättre resultat i dressyren. Många gånger jobbar vi bara med korttidsminnet, kan vi även få långtidsminnet aktiverat så kan träningen effektiviseras.

Hur träningspassen byggs upp kommer att påverka inlärning och utvecklingen av momenten. Vi kan komponera motivationshöjande pass, öka uthålligheten  eller få ökat samarbete genom vårt  träningsupplägg.

Att komma upp i ett stort antal repetitioner  är viktigt för slutresultat, men hur många repetitioner är optimalt och vad gör jag när det inte blir som planerat.

Detta och mycket annat pratar vi om på föreläsningen Effektiv träning.

Mer information om Monica LÄNK