Träningsledarbevis

posted in: Information | 0

Tiden har gått fort nu börjar det att bli dags att förnya 

HANTERING AV TRÄNINGSLEDARBEVIS
Svenska Brukshundklubben (SBK) har fått beviljade tillstånd att bedriva verksamhet under den så kallade hundförbudstiden (perioden 1 mars – 20 augusti). Tillståndet omfattar åren 2016 – 2020. Tidigare har detta tillstånd beslutats av Naturvårdsverket men från 1 januari 2016 har detta delegerats till Länsstyrelserna.
Ett av kraven för detta tillstånd är att en av SBK auktoriserad instruktör, tävlingsledare eller behörig träningsledare ska leda och ansvara för verksamheten vid varje enskilt tillfälle. Det betyder att all verksamhet ska var känd och sanktionerad av den egna klubben. Så till exempel träningsgrupper måste ha en utsedd träningsledare med som på uppmaning kan visa upp sitt träningsledarbevis.
Hantering i Distriktet och klubben:

De som vill ha träningsledarkort och är berättigade till detta
skriver ner. Namn,adress,tel.nr. och lämnar  till styrelsen som sammanställer och beställer dessa .
obs allt skall gå igenom klubben. Träningsledarkorten utfärdas på 2 år. 

Det åligger träningsledaren själv att alltid inneha ett bevis som inte har passerat behörighetsperioden. Kortet ska alltid finnas med vid verksamhet och på uppmaning kunna uppvisas. Lämpligt är att även ha länsstyrelsens tillstånd tillgängligt i sin mobil eller  som länk till SBK:s hemsida: Länstyrelsens tillstånd
Med vänlig hälsning SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN