Här under publiceras olika inbjudningar  som handlar om verksamheter utanför klubben

För alla medlemmar

 För funktionärer

Inspirationsdag-Kick off 28 januari med Anders Kjernholm          PDF
Inbjudan ALI utbildning 2018                                                        PDF

För Styrelsen

Information om betald SBK utbildning från Distriktet  Information
Blankett för avtal Utbildning av Instruktör mellan Klubb och den som utbildats  Blankett