Här under publiceras olika inbjudningar  som handlar om verksamheter utanför klubben

För alla medlemmar
inbjudan tävl 29/7 lyd i Tingsryd                                                 PDF
Inbjudan Föreläsning Eva Bodfeldt 19 september i Växjö          PDF
Häggebergslägret  JBK  27-29 juli                                              PDF
Förstå Hunden så förstår den dig föreläsning 26 juli JBK           PDF

För funktionärer
Inbjudan ALI II i Jönköping 21-22 juli 4-5
aug                       PDF

För Styrelsen

Information om betald SBK utbildning från Distriktet  Information
Blankett för avtal Utbildning av Instruktör mellan Klubb och den som utbildats  Blankett